Vaša povpraševanje je prazno!

Povpraševanje služi kot osnova za pripravo ponudbe. Naši strokovnjaki vsako vaše naročilo predhodno pregledajo. Na podlagi vašega povpraševanja vam pripravimo optimalno ponudbo.
01/750-85-10

Pišite nam

Imate vprašanje ali komentar?

Izpolnite obrazec ali nam pišite. Naši strokovni sodelavci vam bodo z veseljem v pomoč.

Pišite nam

Kontakt

PS, d.o.o., Logatec
Kalce 30b
1370 Logatec

Zemljevid

E-naslov: ps-log@ps-log.si
Tel: 01 750 85 10
Fax: 01 750 85 29

V tej rubriki si boste lahko ogledali zanimive projekte, ki smo jih naredili in dobili koristne informacije iz področja avtomatizacije. Poizkusili vam bomo čim bolje predstaviti projekte, ter jih tudi podprti z tehničnimi podatki.

Vabljani k ogledu naprave za navijanje kavčuka, ki smo jo izdelali.

 

Dvojni hidravlični agregat je naprava, ki zagotavlja olje ustreznega tlaka in količine za preizkušanje zunanjih enot, predvsem hidravličnih nakladalnih dvigal. Agregat lahko za delo uporablja mineralno ali biološko olje. Oba tipa olj sta shranjena v dveh rezervoarjih na napravi. Izbiro olja nastavi operater z ročnimi ventili, krmilni sistem naprave pa preverja pravilnost nastavitev. Hidravlični črpalki poganjata dva asinhronska motorja s pomočjo frekvenčnih krmilnikov. S parametri programa se za vsak tip nakladalnega dvigala nastavi željeni pretok olja, število agregatov, tip olja in maksimalno hidravlično moč med testi. Na vsakem agregatu se v visokotlačnem vodu meri tlak, pretok in temperaturo olja. Izmerjene parametre se med testi zapisuje v merilno datoteko za kasnejše analize. Operater lahko vseh šest parametrov spremlja na ekranu krmilnika. Za vklope in izklope agregatov in izhodnih ventilov ima operater na razpolago brezžični daljinski upravljalnik.

Funkcije dvojnega hidravičnega agregata, ki jih je izvedel PS Logatec:

- grafični uporabniški vmesnik
- krmiljenje in kontrola delovanja asinhronskih motorjev za pogon hidr. črpalk
- diagnostika nastavitev naprave in enot krmilnega sistema
- shranjevanje in odpiranje datotek s programskimi parametri za dvigala
- merjenje temperatur, tlakov in pretoka olja med testiranji
- prikaz merjenih podatkov na ekranu v digitalni in grafični obliki
- zapisovanje merjenih podatkov v datoteke
- prijave uporabnikov z različnimi nivoji pravic
- brezžično daljinsko upravljanje naprave

Pri naši stranki smo robotsko celico za brušenje ulitkov nadgradili s transportnim trakom, ki omogoča dodajanje različnih elementov v celico, za prepoznavanje položaja in orientacije pa smo vgradili FANUC iRVision sistem.

Dodajalni sistem omogoča veliko avtonomijo robotske celice, dodatni krmilnik C30 proizvajalca B&R pa omogoča enostavno izbiro programov in parametrov brušenja.

Stroj je bil razvit za podjetje Signaco d.o.o., za potrebe krivljenja aluminijastih profilov za obode različnih prometnih znakov, z drugačnimi krivilnimi valji pa je primeren za krivljenje tudi drugačnih aluminijastih profilov. Pomik profila in krivljenje profila je izvedeno s servo pogoni.

 

Uporaba servo pogonov zagotavlja ponovljivo delovanje in končni izdelek v ozkih tolerancah.
Na stroju je tudi prebijalna enota, ki lahko izdela preboje na poljubnih mestih.
Krmiljenje stroja je izvedeno preko krmilnega računalnika, za posluževanje stroja je uporabljen 10'' zaslon, občutljiv na dotik. V programski maski se vpisuje vse potrebne parametra procesa krivljenja. Vsi vnosi so v milimetrih (resolucija 0,1 mm) in stopinjah (resolucija 0,1 °). Omogočeno je shranjevanje receptov – programov za različne programe krivljenja.

 

Predstavitev postavitve robotske celice in avtomatizacije strege ulitkov, ki smo jo izvedli za našo stranko.

Vabljeni k ogledu. 

 

V prispevku je predstavljen razvoj naprave za avtomatično testiranje zavornih ploščic za kolesa, ki smo jo razvili za podjetje Sinter d.o.o.. Povod za razvoj takšne naprave je vstop na nov tržni segment s specifičnimi zahtevami, ki jih z obstoječo testno napravo ne moremo zagotoviti. Glavni namen dinamometra je razvoj novih frikcijskih materialov ter optimizacija obstoječih z ozirom na zahteve in pričakovanja trga.Zavorne ploščice so eden bistvenih sestavnih delov zavornega sistema, pri čemer morajo zadostiti potrebam po zavorni moči in življenjski dobi glede na pričakovano aplikacijo. Poleg omenjenih splošnih zahtev, so tu še dodatne, ki so veliki meri odvisne od področja uporabe. Na področju kolesarstva je pomembno, kakšno zavorno moč dobimo že pri prvih zaviranjih oz., kolikšno je popuščanje zavorne moči pri visokih temperaturah.Da bi lahko ovrednotili zgoraj omenjene parametre, je bilo potrebno razviti napravo, ki omogoča simulacijo realnih pogojev, postavitev merilnih sekvenc ter merjenje signalov senzorike (tlak, sila na ročici, sila pri zaviranju, temperatura).Opisana je izbira krmilnika in merilnih komponent, ki omogočajo izpolnjevanje opisanih zahtev, zagotavljajo varnost delovanja naprave in specifika izvedbe programskega dela projekta. Opisan je način zajemanja in zapisovanja podatkov, ter analiza posnetih podatkov. V prispevku so opisane izkušnje pridobljene pri realizaciji projekta.

Podrobnejše informacije.

 

Predstavitveni video nekaterih zanimivih projektov, ki smo jih naredili na področja avtomatizacije si lahko ogledate tukaj.

 

Dvoosni mehanizem SCARA je bil zasnovan in izdelan v Laboratoriju za robotiko (FERI).

Konstrukcija mehanizma je tipa SCARA (Selective Compliant Assembly Robot Arm). Dvoosni mehanizem sestavljata dve rotacijski osi, povezani v  ravninsko robotsko roko. Vsak servomotor preko zobniškega prenosa poganja en člen mehanizma. Običajna izvedba je takšna, da je motor za pogon drugega člena nameščen v njegovem sklepu. Pri opisanem mehanizmu je pogon drugega člena izveden preko zobatega jermena, tako, da se pogonski motor nahaja na mirujočem delu mehanizma. Na ta način je bistveno zmanjšana masa gibajočih se delov in posledično so izboljšane dinamične lastnosti mehanizma.

Za pogon mehanizma so uporabljeni enosmerni (DC) servomotorji s trajnimi magneti in rotorjem brez železnega jedra. Linearni servoregulatorji z regulacijo toka omogočajo vodenje motorjev po navoru. Kot merilnik hitrosti in položaja se uporabljajo prigrajeni inkrementalni dajalniki. Za položajno vodenje in programiranje gibov skrbi industrijski krmilnik gibanja, ki omogoča vodenje in programiranje v notranjih in tudi zunanjih (kartezičnih) koordinatah. Druga možnost je uporaba krmilnika gibanja DSP-2 v povezavi z Matlab/Simulink programskimi orodji.

Dva stroja za štiri barvni tampotisk.

Funkcije stroja:

Krmiljenje štiri barvnega tampotisk stroja

Nuliranje stroja

Mešanje barv

Ročni pomik strgal in našalcev barv

Ročni pomik servo osi

Avtomatsko nanašanje odtisov v štirih barvah

Avtomatska linija za skladanje pločevinaste kritine na paleto.

Funkcije stroja: transport, obračanje in skladanje kritine.

Manipulator za vlaganje rondel v stiskalnico. Cikel stiskalnice je 4 sekunde. Manipulator mora prej kot v štirih sekundah odložiti rondelo v stiskalnico in pripraviti novo rondelo.

Funkcije stroja:

Dodajanje rondel v stiskalnico

Nuliranje stroja

Ročni pomik vrtljive mize z šestimi dodajalnimi enotami in kompenzacijske enote

Avtomatsko vlaganje rondel v stiskalnico

Zgodovina dela

 

Stroj je namenjen avtomatskemu navijanju bimetalov.

Za avtomatsko krmiljenje stroja skrbi Siemensov PLK S7-300

Za navijanje skrbi servo regulator UnidriveSP, s funkcijo digitalno zaklepanje osi

Izdelavi smo elektro omare, izvedli: ožičenje stroja, program, zagon in izdelali dokumentacijo.

 

Prenosna omarica za pogon otroške vlečnice. Hitrost vlečnice se regulira s frekvenčnim regulatorjem.

Izvedli smo regulacijo hitrost vlečnice.

Stroj je namenjen rezanju cevi iz spužve, ki pride iz ekstrudorja. Cev prihaja z veliko hitrostjo. Stroj reže spužvo na nastavljeno dolžino, ne da bi se cev med rezom ustavljala.

Stroj je sposoben odrezati do 8 kosov na sekundo.

Varilni avtomat za krožno varjenje lamel na osovino.

Funkcije stroja:

Nuliranje servo osi

Možnost ročnega varjenja

Avtomatsko varjenje lamel

Programiranje parametrov varjenja

Shranjevanje parametrov varjenja

Stroj je namenjen nanašanju lepila na vrata. Vrata so sestavljena iz več plasti. Na vsako plast je potrebno nanesti lepilo. Transporter pelje ploščo pod mostom na katerem je 120 šob za nanašanje lepila. Šobe se vklapljajo po skupinah. Intenzivnost nanosa se regulira s proporcionalnim ventilom. Pozicijo plošče se meri s inkrementalnim dajalnikom.

Funkcije stroja:

Nanašanje lepila na posamezne plasti vrat.

Nastavitev območij, kjer je nanos intenzivnejši.

Nastavitev območja kjer se plast ne nanaša (izrez za kljuko).

 

Predelava žage GABIANNI za razrez ivernih plošč.

Funkcije stroja:

Nuliranje žage

Ročni pomik obeh žag

Avtomatsko vzdolžno in prečno rezanje ivernih plošč

V okviru EUREKA programa smo uspeli skupaj z nemškimi partnerji in Fakulteto za strojništvo v Ljubljani prijaviti projekt APOMAT, v okviru katerega se razvija nov sistem za skladiščenje in izdajo zdravil v lekarnah.

V skupini smo bili zadolženi za servo pogone in pozicioniranje.

Za proizvajalca jamborov VEPLAS iz Velenja smo izdelali stroj za izdelavo karbonskih jamborov za surfe.

S pomočjo zunanjega kooperanta za mehanski del smo izdelali kompleten stroj, ki je bil plod lastnega razvoja.

Za proizvodnjo IMP KLIMA Godovič smo sodelovali pri razvoju linije za dolžinski razrez in prebijanje profilov.

Uporabljen je bil povsem nov princip obdelave in nov način krmiljenja.

Poleg sodelovanja pri samem razvoju stroja smo za ta stroj izdelali elektro projekt, ožičili stroj, napisali programsko opremo in opravili zagon stroja v proizvodnji. Po istem principu smo za istega kupca predelali še en tak stroj, en projekt pa je še v teku.

Za potrebe ELAN Begunje smo predelali 9 strojev za krivljenje robnikov za smuči, kasneje pa še en nov stroj za ELAN-ovo tovarno v Brnci, Avstrija.

Zaradi želje po uvedbi novega pristopa h krivljenju robnikov so nas iz firme ELAN povabili k razvoju. Delno na mehanski osnovi obstoječih strojev se je s sodelovanjem firme KOPT Bled izvedla prenova strojev. Naša naloga je bila izdelava novega koncepta posluževanja stroja, izdelava elektro projekta, ožičenje stroja, razvoj programske opreme.

Veliko časa je bilo posvečenega testiranju in izboljševanju programske opreme. Prav sedaj je v teku dopolnitev celotne linije strojev in sicer s povezavo v mrežo, ki bo zagotavljala skupno arhiviranje programov in njihovo lansiranje, drugi del dodelave pa se tiče izboljšanja varnosti na teh strojih.

 

Sodelovali smo s TERMO (Knauf Insulation d.d.) Škofja Loka pri razvoju nove leteče žage za razrez kamene volne. Leteča žaga za razrez se nahaja v liniji za izdelavo kamene volne. To je eden najpomembnejših strojev v liniji saj zagotavlja mersko ustreznost izdelanih izolacijskih plošč. Do sedaj smo izdelali že več 10 takšnih žag.

Z izkušnjami, ki smo jih pridobili na teh strojih smo izvedli kar nekaj manjših projektov, kjer je uporabljen princip leteče žage.

 

Za naročnika ETA d.o.o iz Cerknega smo v sodelovanju s  Laboratorijem za strego, montažo in pnevmatiko -  LASIM izvedli obnovo robotske celice skupaj s krivilnim strojem za krivljenje kontaktov.

Krivilni stroj izdeluje kontakte za grelno ploščo, robot pa jih postavlja na ploščo in vari.

Za pogon smo uporabili motorje Unimotor in Tetra in servo regulatorje Unidrive SP, za krmiljenje 7 servo osi pa je bil uporabljen krmilnik MC224 Trio Motion. Posluževanje celice poteka preko terminala z zaslonom občutljivim na dotik, za učenje robota pa je uporabljen ročni terminal. Za potrebe vključitve v proizvodno linijo je uporabljena Profibus komunikacija, za povezavo s tehnološkim oddelkom pa Ethernet komunikacija.

Za podjetje Livar d.d. smo izdelali del elektro del projekta za zalaganja kupolke. Zahteve so bile po prevozu materiala s transportnim vozičkom do dvigala, nato dvig s dvigalom do višine kupolke, premik nad kupolko in obratno. Transportni voziček se je ustavljal na štirih pozicijah. Na vsaki poziciji se v saržirno posodo vsuje material. Ko pride do dvigala, dvigalo avtomatsko zapre posodo jo dvigne in premakne do kupolke, kjer vsebino saržirne posode iztrese v kupolko. Nato se proces ponovi v obratni smeri.

 

Robotski manipulator s teach-in načinom programiranja. Upravljamo in programiramo ga z ročno konzolo, ki ima ekran občutljiv na dotik. Za krmiljenje je uporabljen štiriosni pozicijski kontroler Trio MC206X. Pogon robota je izveden z motorji Reliance CoolMuscle, ki imajo integrirano močnostno elektroniko, mikrokrmilnik in magnetni inkrementalni merilni sistem. Robota je mogoče povezati z inteligentno kamero, ki mu doda funkcionalnost robotskega vida.

Funkcije stroja, ki smo jih izvedli:

Razvoj Teach-in robotskega jezika

Programiranje robota z učenjem

Interpretiranje in avtomatsko izvajanje programov

Upravljanje robota z ročno konzolo

Komunikacija z inteligentno kamero

Funkcije za podporo robotskega vida

Polarna transformacija koordinat

Nastavljanje konfiguracije s parametri

Določanje referenčne lege robota

Ročni premiki  

Diagnostika robota

 

CNC troosni frezalni stroj V227 je namenjen za hitro obdelavo notranje konture na odlitku iz litine ZAMAK. Stroj je delovna postaja na transferni liniji za izdelavo nosilca ključavnic na volanskem drogu osebnih avtomobilov Ford. Orodje za obdelavo je namensko profilno frezalo, čas obdelave je 7 s. Geometrija obdelave je definirana s parametri. Za nastavitve tehnoloških parametrov in diagnostiko stroja je uporabljen HMI touch panel ESA.

Funkcije stroja:

Določanje referenčne lege stroja

Ročni premiki

Kalibracija lege obdelovanca za štiri gnezda

Korekcije dimenzij orodja

Delovni cikel

Mazalni cikli

Procedura za izklop v sili

Diagnostika stroja

Stroj je namenjen navijanju tuljav. Ima vrtljivo mizo s štirimi postajami:

1. Postaja vstavi izolacijo v jedro.

2. Postaja navije žico na jedro.

3. Postaja segreje izolacijo.

4. Postaja skrbi za izmet in štetje narejenih kosov.

Funkcije stroja: vstavljanje izolacije v jedro, navijanje žice na jedro tuljavnika, segrevanje izolacije in izmet narejenega navitja.

Prenova krmilnega sistema stroja Raimann v podjetju Jelovica. Stroj je večlistna žaga namenjena vzdolžnemu razrezovanju desk. Dva lista žage in prislon je mogoče pozicionirati. Stroj pri podajanju nove deske izmeri njeno širino in nato avtomatično nastavi take širine rezov, da je razrez deske optimalen. Optimizacijske kriterije je mogoče spreminjati. Stroj je mogoče upravljati tudi ročno. Spremljanje procesa razreza in nastavljanje parametrov je mogoče preko upravljalnega panela z ekranom občutljivim na dotik na industrijskem PC računalniku.

Funkcije stroja:

Nadzor upravljalnega pulta

Nadzor vseh podsklopov večlistne žage Raimann

Pozicioniranje osi z dvohitrostnimi motorji; žagina lista in prislon

Merjenje širine deske med dodajanjem

Pozicioniranje deske (rotacije in prečni premiki) na enoti Posimat

Kontrola vzdolžnih in prečnih transportov

Avtomatično pozicioniranje žaginih listov in prislona

Določanje referenčne lege stroja

Ročni premiki

Optimiranje razreza

Prikaz in nastavljanje parametrov stroja

Vnos programa s prioritetnimi širinami razreza

Grafični prikaz lege

Zaključili smo projekt izdelave frekvenčnega pretvornika Control Techniques Unidrive SPM in dobave motorja za podjetje Lafarge Cement d.d. Trbovlje. Družba Lafarge Cement d.d. se je v sklopu letnega vzdrževanja odločila za zamenjavo starega motorja (800kW), ki je bil priključen direktno na omrežje. Omenjeni motor je poganjal glavni ventilator za vlek na peči.
 
Celoten projekt je prevzelo podjetje Hidroinženiring d.d. iz Ljubljane, ki je poskrbelo za obnovo mehanskega sklopa, zamenjavo transformatorja in krmiljenje (SCADA) celotne peči. Podjetje PS, d.o.o.,  Logatec je kot podizvajalec dobavilo 1MW (1,1MW) motor podjetja Leroy Somer in sestavilo ter instaliralo modularni frekvenčni pretvornik Unidrive SPM. Poskrbeli smo tudi za zagon celotnega sistema (frekvenčni pretvornik in motor) skupaj z inženirji iz podjetja Hidroinženiring d.d., ki so poskrbeli za SCADA nadzorni sistem.
 

Naša prednost pred konkurenco je bila predvsem v možnosti modularne izdelave frekvenčnega regulatorja, ki je nudila dodatno varnost pri delovanju, saj je Lafarge Trbovlje d.d. zahteval 100% zanesljivost delovanja.

Frekvenčni pretvornik Unidrive SPM 1MW, 690V

Frekvenčni pretvorniki Unidrive SPM podjetja Control Techniques so modularni frekvenčni pretvorniki, kar pomeni, da s kombinacijo posameznih modulov dosegamo različne izhodne moči celotnega regulatorja. Močnostna stopnja je bila v tem primeru popolnoma ločena od krmilne stopnje, kar je zmanjšalo tveganje za napako na krmilnem delu regulatorja. Prednost modularnega sistema je predvsem v primeru, ko pride do napake na modulu (močnostna stopnja) ali krmilnem delu regulatorja. Modularna zgradba regulatorja omogoča hitro zamenjavo enega modula v primeru okvare, prav tako pa lahko sistem še vedno obratuje tudi brez enega modula, v kolikor je pravilno dimenzioniran.
 

Omare z Unidrive SPM frekvenčnimi regulatorji se nahajajo v klimatiziranem stikališču, kjer so zaščitene pred vlago in prahom. Operater krmili frekvenčni regulator preko nadzornega sistema SCADA, ki je z frekvenčnim regulatorjem povezan preko Profibus DP komunikacije. Omogočeno je tudi ročno krmiljenje na samem frekvenčnem regulatorju ter iz komandne omarice ob samem motorju (v času testiranja, remontov,…). Krmiljenje iz omarice ob motorju  in na samem regulatorju je mogoče le v primeru, da ima vzdrževalec ključ, s katerim lahko izbere, iz katere lokacije bo krmilil frekvenčni regulator.

 

Elektro motor 1MW (1,1MW), 690V

Motor je izdelan po naročilu in ima dve izstopni gredi. Na eni gredi (glavni) je vpet ventilator na drugi strani pa je z elektromehansko sklopko priključeno dodatno gonilo z motorjem. Ta se uporabi v primeru zaustavitve glavnega motorja in se uporablja za počasno vrtenje ventilatorja. Ventilator je potrebno počasi vrteti zaradi vročih dimnih plinov, ki bi v nasprotnem primeru poškodovali ventilator. Glavni motor je prisilno hlajen s pomočjo dodatnega ventilatorja, ki skrbi za hlajenje motorja in odvajanje toplega zraka iz njega.
 

Izdelanih 9 strojev za plamenski razrez pločevine in kovinski plošč.

Upravljanje stroja za plamenski ali plazma razrez:

Nuliranje stroja

Prenos podatkov iz DXF slike v krmilnik

Prizak stanja razreza

Baza rezalnih parametrov

 

Za podjetje Brusilstvo Volk smo predelali več starejših brusilnih strojev. Po predelavi je mogoče na strojih poljubno oblikovati in poravnavati brusne plošče. Omogočeno je tako zarezno, kot tudi prehodno brušenje.

Upravljanje brusilnega stroja:

Nuliranje stroja in meritev brusne plošče

Ročni pomik vseh servo osi

Shranjevanje oblik brusnih plošče

Avtomatsko dodajanje obdelovancev med brusni plošči in avtomatsko brušenje

 

Stroj za skladnje motorčkov v zaboje z optično kontrolo odlagalnega mesta. Manipulator sklada v dva zaboja, izmenično brez ustavitve montažne linije.

Funkcije stroja:

Upravljanje stroja za skladanje

Nuliranje stroja

Pozicioniranje embalaže

Avtomatsko skladanje motorčkov v zaboje s taktom pod 9 sekundami

 

3 osni rezkar za izdelavo nosilnih plošč in ločilnih obročev transformatorjev.

Dela, ki smo jih opravili:

Priprava podatkov in krmiljenje stroja:

Nuliranje vseh osi

Ročni pomiki osi

Vpis in shranjevanje programov, baza orodji

Avtomatska obdelava plošč in obročev

Prenova dvojne prirezovalne žage – zamenjava krmilnega sistema. Dvojna prirezovalna žaga je namenjena prirezovanju lesenih stranic. Nastavljati je mogoče pozicijo reza levega in desnega agragata. Na obeh agregatih je mogoče nastavljati kot rezanja okoli navpične osi (šrega) in kot rezanja okoli vodoravne osi. Na robu je na izbrani višini mogoče vrezati še utor. V sklopu dvojne prirezovalke je še podajalna enota za deske, ki lahko deluje v več različnih režimih.

Funkicije stroja, ki smo jih izvedli:

Komunikacija PC – PLC

Uporaba OPC serverja Siemens OPC.SimaticNET

Uporaba OPC client komponente za povezavo z OPC serverjem

Uporabniški HMI vmesnik za nadzor dvojne prirezovalne žage

Odpiranje programskih datotek s parametri izdelka

Kreiranje družine izdelkov s pomočjo podatkov iz Exel preglednice

Možnost kreiranja korekcij geometrije izdelka pri odstopanjih dimenzij surovcev

Spreminjanje ali nastavljanje geometrije izdelka in shranjevanje podatkov v nove programe

Grafični prikaz izdelka

Pregled in spreminjanje parametrov stroja

Določanje referenčne lege stroja

Ročni upravljanje stroja

Diagnostika stroja

Prikaz alarmov stroja

Robotska celica za skladanje bovdenov v zaboje. Robot vzame po tri bovdene iz linije in jim med prenosom v zaboj nastavi tesnila na nastavljeno pozicijo.

Izvedene funkcije:

Krmiljenje prijemala

Delovanja prijemala v pozicijski zanki in v momentem režimu

 

TBI treatments was used at the Institute of Oncology Ljubljana with good clinical result. Due to the increasing unreliability of the system we currently use, we decided to design and manufacture a new system. New system proved to be reliable as the most im-portant parameter that was tested, speed of the treatment table,can be controlled within 0.2% of the prescribed treatment table speed. The system was manufactured in cooperation with the company PS d.o.o, Logatec, Slovenia.

We present only a short resume of TBI procedure. New system for translational method of TBI that was manufactured in cooperation with the company PS d.o.o. (PS d.o.o, Logatec, Slovenia). Basic components are: remotely controlled movable treatment couch with couch support system (rails), electronic cabinet and mobile control panel.A. Treatment couch and support system Rail guides of support system consists of three parts madeof aluminium, which are rigidly connected when system is in treatment position; all connecting elements are made of steel.The length of the assembled system is 504 cm and can be accomodated even in a small radiotherapy room (bunker). In our case the system is fixed diagonally on the floor in the bunker where we have 60Co treatment machine Theratron 780C. The driving system of the treatment table consists of precise tooth belt and servo motors with accurate regulation of table speed and position.

The cabinet is located in the treatment room and is connected to the mobile control panel in the operator’s room. With the control panel, we can control all important parameters among them actual speed and position of the treatment table.Among many tests of the system, the most important for our TBI technique is the one associated with the accuracy of the treatment table actual speed and its control. According to the system specifications, the data for actual speed are acquired every ms, and are averaged over 250 ms. The tests were carried out by monitoring the difference between prescribed and actual measured speed of the treatment table using mobile control panel.During the tests, we compared actual and prescribed speed of the treatment table. In none of the cases the difference between them was larger than 0.2%. This confirms that newly designed and manufactured system is reliable and ready for clinical use.

55kW frekvenčni regulator skrbi za konstanten podtlak v sistemu odsesovanja. Uporabljen je PID regulator v frekvenčnem regulatorju CommanderSK. Uporabljena je bila merilna sonda, ki meri razliko v podtlaku v sistemu in zračnim tlakom v hali.

Merilna miza za merjenje točnosti zvarjenca.

Stružnica za brušenje gumjastih valjev. Z možnostjo izrezovanja utorov in izdelavo navojnic.

Stroj za razrez blokov stiropora z vročimi žicami. Omogoča avtomatično pozicioniranje žic. Pozicijski krmilnik Trio MC464 je povezan z nadzornim PC računalnikom preko Ethernet povezave, s PLC krmilnikom pa preko Profibus komunikacije.

Stroj za razrez blokov stiropora z vročimi žicami. Omogoča konturno rezanje, horizontalno in  vertikalno vzdolžno rezanje in vertikalno prečno rezanje. Omogoča avtomatično pozicioniranje žic na štirih enotah, na eni enoti je mogoče nastavljanje žic pod kotom. Vse štiri enote lahko delujejo hkrati. Pozicijski krmilnik Trio MC464 je povezan z nadzornim PC računalnikom preko Ethernet povezave, s PLC krmilnikom pa preko Profibus komunikacije.

Stroj za izdelavo stranskih profilov stiropornih plošč za izolacijo zgradb z vročimi žicami. Omogoča konturno rezanje profilov. Paralelno krmiljenje dveh enakih enot. Vsak stroj ima dva okvira z vzdolžnimi in prečnimi žicami, ki jih lahko vodimo v dveh oseh. Pozicijski krmilnik Trio MC464 je povezan z nadzornim PC računalnikom preko Ethernet povezave, s PLC krmilnikom pa preko Profibus komunikacije.

Stroj izvaja vezilne programe zapisane v Tajima formatu. Sinhronizirano z gibanjem igle premika okvir s tkanino. Hitrost vbodov igle prilagaja dolžini vbodov. Omogoča hitrosti do 950 vbodov v minuti. Stroj avtomatsko ali ročno izbira med devetimi nitmi. Stroj omogoča avtomatičen odrez niti. Stroj med vezenjem nadzira pretrganje niti.

Stroj je namenjen drobljenju odpadnega lesa. Več transportnih trakov zbira odpadni les in ga pripelje do drobilca.

Funkcija stroja: avtomatsko krmiljenje transpornih trakov.

Na obstoječem manipulatorju so bili zamenjani servo motorji z regulatorji. V servo regulatorjih se izvaja pozicioniranje in prepoznavanje komand, ki jih pošilja nadzorni PLK preko 20 digitalnih signalov.

Žaga za dolžinski razrez hlodov.

Delovna miza je namenjena sestavljanju dvižno drsnih in harmonika vrat. Zagotavlja kvaliitetno vpetje okvirja ali krila.

Oglejte si arhiv starejših projektov.

Zastopništva